Schilder renovatie en herstellingswerken

Een paar voorbeelden uit onze werken.